Joan Manuel del Pozo

ENTREVISTA "LA BELLESA ENS PORTA AL CONEIXEMENT I LA BONDAT"

06/06/2020

ENTREVISTA a la revista Barcelona Educació (maig/juny 2008)

L’educació per la bellesa és el camí per arribar al coneixement i també a la bondat. Fins i tot a la llibertat. Aquesta és la reivindicació que ens fa Joan Manuel de Pozo, doctor en filosofia, i que fou conseller d’Edu- cació i Universitats. Home compromès amb la qualitat del món educatiu reflexiona en aquesta entrevista sobre les virtuts del que ell anomena l’educació per la bellesa. Convertida en un valor i en un dret, segons les seves paraules, que no s’ha de dissociar del coneixement i, per tant, ha de ser present a les aules.

PORTADA DE L’ENTREVISTA DE 4 PÀGINES Entrevista «La bellesa ens porta al coneixement i a la bondat» (PDF)