Joan Manuel del Pozo

Obra publicada

Es destaquen en negreta aquells llibres, articles, capítols de llibre o altres referències que poden ser de més interès acadèmic.

A l’apartat Textos íntegres es poden trobar alguns dels textos citats en aquesta llista d’obra publicada.

2016 - 2018

 • “Pensaments i vivències del temps humà”, capítol del llibre AAVV, Les dimensions del temps, Edició no venal de la Fundació Collserola, Barcelona, 2017, pàgs. 141-169
 • Article “La bioètica: saviesa, coneixement o informació?”, publicat al Butlletí de Bioètica – Dept. de Salut, febrer 2017, núm. 21
 • “Youth: Values and freedom”, versió anglesa de la conferència “Joventut: valors i llibertat” donada a la Societat Catalana de Pedagogia el 28.1.15, apareguda a la CATALAN SOCIAL SCIENCES REVIEW, 6: 53-64 (2016) Clicar: http://revistes.iec.cat/index.php/CSSr/article/view/142249/141160
 • “Pròleg” al llibre de Folch, R. i Bru, J. Ambient, territori i paisatge –Valors i valoracions, Ed. Barcino, Barcelona, 2016, pàgs. 15-20
 • ”Joan Manuel del Pozo”, entrevistado por Capdevila, Carles, Educar mejor, Ed. Arcadia, Barcelona, 2016, pàgs. 133-147
 • “Poesia i Filosofia: incursions de Pessoa a la frontera”, capítol en la Miscel·lània d’homenatge a Josep M. Terricabras Cogitare aude, Ed. Documenta Universitaria, Girona, 2016, pàgs. 117-132
 • Article “Educació i futur: una perspectiva no resignada”, a Perspectiva Escolar, núm. 389, setembre/octubre 2016, pàgs. 6-9
 • “Joan Manuel del Pozo” entrevistat per Capdevila Carles, Educar millor, Ed. Arcàdia, Barcelona, 2016, pàgs. 123-136
 • Article “La filosofia política de Plató, complexa i evolutiva” a la revista electrònica Filosofia Ara, http://www.creaif.org/revista/index.php/FA/article/view/40/pdf, maig 2016, núm. 1, pàgs. 5-6

2013 - 2015

 • Article “Joventut: valors i llibertat” publicat a la Revista catalana de pedagogia [recurs electrònic]Volum: 8 : 2011-2014Any edició: 2014 Número de pàgines: P. 7-18. Aquest és l’enllaç que obre el Sumari: http://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=revistes_cientifiques&subModuleName=&idColleccio=9
 • Article “Ciceró, intel·lectual en la política avant la lettre” a la revista El Temps, núm. 1625, 4 d’agost del 2015, pàgs. 36-38
 • Capítol “Dos antecedents tràgics del compromís intel·lectual: Ciceró i More” del llibre de Martí Monterde, A. i Padró Nieto B. (eds.) Qui acusa? Figures de l’intel·lectual europeu, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 2015, pàgs. 63-78
 • Articles “Batxillerat i cultura humanística” i “El batxillerat: sentit i valors” dins el volum d’autors diversos El batxillerat: contribució a la seva definició integrant les perspectives cultural, professional i pedagògica, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2014, ISBN 978-84-9965-236-8, pàgs. 27-30 i 99-112
 • Article “Reptes educatius en el camí del futur” a la revista Barcelona Metròpolis, 94, Desembre 2014, pàgs. 20-21 (català), 56-57 (anglès) i 92-93 (castellà). Aquest és l’enllaç: http://w2.bcn.cat/bcnmetropolis/dossier/reptes-educatius-en-el-cami-del-futur/
 • Capítol de llibre “Ètica i exili: violència radical” dins Exilis-Llibres d’Artista, coordinat per Francesc Carbonell i publicat per PopulArt-Associació Cultural, Capmany (Alt Empordà), 2014, pàgs. 9-11
 • Publicació del llibre Educacionari. Una invitació a pensar i sentir l’educació a través de seixanta conceptes, Ed. 62, Llibres a l’abast n. 425, Barcelona, febrer 2014
 • Publicació de Ciceró, Les Paradoxes dels Estoics, introducció, text llatí revisat, traducció i notes, Fundació Bernat Metge, Barcelona, 2013
 • Capítol de llibre “Educación para la paz, educación para la libertad” dins de: Martínez, Cándida y Sánchez, Sebastián (Eds) Escuela, espacio de Paz. Experiencias desde Andalucía, Granada:2013, Editorial Universidad de Granada, pàgs. 153-170.
 • Capítol de llibre “Ciudad educadora, ciudadanía a plenitud” dins de: Hernández, T. y López, D. (Comp.), Cultura, ciudadanía y desarrollo local, Chacao (Venezuela), Ed. Editarte C- A. y Grupo Zoom, 2013, pàgs. 47-59
 • Article per encàrrec “LOMCE: de la ideología al ideologismo”, publicat per El Periódico, 28.5.13, pàg. 7

2010 - 2012

 • Article “Deslealtad y mezquindad política”, a El País-Catalunya sobre la reforma Wert, 6.12.12, amb l’enllaç a la versió digital http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/05/catalunya/1354737996_095578.html
 • Article “¿Crisis de la cultura?” publicat a Her&Mus(Heritage & Museography), Gijón:Ediciones Trea, núm. 11 Septiembre-Octubre 2012, pàgs. 8-14
 • Article per encàrrec “Llibertat i mercats: un conflicte ètic”, inaugural del blog Economia i Progrés, 5.7.12 Enllaç: http://economiaiprogres.com/2012/07/05/article-inaugural-llibertat-i-mercats-un-conflicte-etic-per-joan-manuel-del-pozo/
 • Article « Una experiència, una expectativa », a El Periódico, 12.4.12, pàg. 8,
 • Article “Epicureisme i món contemporani”, L’Avenç, núm. 378, Abril 2012, pàgs. 36-41
 • Autor del pròleg del llibre de Montse Palma, Contra la crisi, talent editat per EDXS Edicions, Figueres, 2011, pàgs. XI-XIV
 • Col·laborador del llibre Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE): 15 años de compromiso con la Carta, editat en castellano, català, galego, euskera, per Ministerio de Educación, AICE, RECE, con Depósito legal SE-1934-2011
 • Article per encàrrec “La ciutat imaginada: valors i límits de la imaginació utòpica” a Via, Revista del Centre d’Estudis Jordi Pujol, n. 14, desembre 2010, pàgs. 145-154
 • Article per encàrrec “Urbanisme educatiu: educació urbana” a Barcelona Societat, Revista de Coneixement i Anàlisi Social, desembre 2010, núm. 19, pàgs. 24-36 http://w3.bcn.es/fitxers/observatorisocial/revistabs19.389.pdf
 • Col·laborador del llibre Autonomia i recerca clínica 2010-Guia d’anàlisi per als comitès ètics d’investigació clínica dels aspectes ètics i jurídics de la recerca clínica amb persones incapaces (coordinador: Canimas, J.), Girona, Editat per l’Observatori d’Ètica aplicada a la intervenció social-Fundació Campus Arnau d’Escala, 2010
 • Publicació de ponència marc “L’avaluació del coneixement humanístic i social” dins de L’avaluació de la recerca en humanitats i ciències socials, Ed. per l’Agència de Qualitat Universitària, col. Quaderns de Qualitat, 1, Barcelona, 2010, pàgs. 13-29 (original català) i 73-89 (versió castellana)
 • Publicació de la conferència “L’educació per a la pau” a AAVV, Primer Campus per la Pau, Servei de Publicacions de la Universitat de Girona (Diversitas, 67), 2010, pàgs. 28-46
 • Article “Ripoll educador”, per invitació de la revista IES Abat Oliba, any IX, núm. 30, març 2010, pàg. 14
 • Article per encàrrec “Los centros escolares en la ciudad comprometida con la educación”, publicat a la revista electrònica del Consejo Escolar del Estado Participación Educativa, n. 13, pàgs. 95-103, marzo 2010 i, en suport paper, a Participación Educativa, Revista cuatrimestral del Consejo Escolar del Estado, núm. 3, Marzo de 2010, pàgs. 99-107

2007 - 2009

 • Article per encàrrec “Recorregut i perspectives del sistema educatiu català”, a L’Avenç, núm. 323, abril 2007, pàgs. 50-54
 • “Pròleg” al llibre de Mark Twain, El foraster misteriós, traducció de Francesc Francisco-Busquets, CCG edicions, col•lecció Liberalia, Girona, 2007
 • Capítol “El compromís de l’administració local amb l’educació: camins oberts” dins del llibre AAVV Ajuntaments i Educació, Ajuntament de Barcelona, abril 2007
 • Capítol “Educació: dèficits, reptes, respostes” del llibre L’estat de l’educació a Catalunya. Anuari 2006. Vol. II, pàgs. 91-98, Edit. Mediterrània-Fundació Bofill, Barcelona, 2008
 • Article “Política i valors” a FRC-Revista de Debat Polític, núm 15, Primavera 2008, pàgs. 24-29
 • Entrevista, sota el títol “La bellesa ens porta al coneixement i a la bondat”, a la revista Barcelona Educació, núm 65, maig-juny 2008, pàgs. 14-17; i en publicació electrònica http://www.bcn.es/imeb/revista/revistes/revista65.pdf
 • Publicació a Nexus, n. 38, de les “Jornades Patrimoni, creació i educació. El present com a futur” tingudes a La Pedrera del 15 al 17 de març del 2007, Barcelona, primavera 2008. Intervenció en Taula Rodona sobre ‘Habitar el món’, pàgs.208-221
 • Publicació de dues col•laboracions : “El concepto de Ciudad Educadora, hoy”, pàgs. 25-37, i “La educación permanente: una opción política”, diàleg amb Philippe Meirieu, pàgs. 252-263 al llibre Educación y vida urbana: 20 años de Ciudades Educadoras, ed. per Eulàlia Bosch, a Santillana, Madrid 2008, en versions espayola, anglesa i francesa.
 • Entrada “Retòrica” –text de deu fulls- per a una futura Enciclopèdia Alemanya de Filosofia, enviada a Jörg Zimmer per a la seva traducció i lliurament a l’editor, 31.8.08
 • Keynote Speech “Educating City and Social Cohesion” dins de la International Conference on Educating & Learning City, Hosted by Changwon City and International Association of Educating Cities, Organized by Chagwon City, Changwon, Corea del Sud, 26.09.08 a Proceedings, amb la ponència original en anglès, pàgs. 111-119 i traducció en coreà, pàgs. 121-128
 • Article d’encàrrec, “Tensions i confiança”, per al diari Avui, publicat a la pàg. 33 el 31.10.08
 • Publicació del capítol “Dignitat”, pàg. 47, dintre del llibre col•lectiu Nou breviari de ciutadania, Edició en homenatge a Carles Rahola en el 70è aniversari de la seva mort, CCG Edicions, Girona, 15.2.09
 • Autor del capítol “L’educació en la ciutat” –pàgs. 135-148- dins del llibre coordinat per Sebas Parra i Pep La lectura, i l’escriptura, del món de Paulo Freire, Edicions del Crec i Denes Editorial, Xàtiva, 2009. ISBN 978-84-9372845-8
 • Autor de la traducció directa del llatí, introducció i notes de l’obra de Thomas More Utopia, ed. Accent, Girona, desembre 2009

2004 - 2006

 • Article “El vel a França o fer entrar el clau per la cabota”, publicat a El Punt, 17.2.04
 • Publicació de Qüestions ètiques i jurídiques entorn de l’exercici de la llibertat religiosa, Ed. ISCRV, Col. Textos, núm. 16, Vic, 2004, ISBN 84-933644-0-1
 • Publicació del text “Elogi de ‘Pa Negre’” d’Emili Teixidor, pàgs. 16-31, Edició commemorativa de l’acte de lliurament del I Premi de Narrativa Mª Àngels Anglada, Edició no venal, D.L. B. 50192-2004, Institut Ramon Muntaner, Figueres, 2004
 • Article “Ayuntamientos corresponsables de la educación” a Aula de Innovación Educativa, núm. 141, Mayo 2005, pág. 7
 • Article -en col•laboració amb Carme Mestre, Joan Miró i Carme Vinyoles- “De la clandestinitat a la ciutadania”, a El Punt , pàg. 24, 8.10.05
 • Article “Pacte Nacional per l’Educació: procés i propostes” a la Revista de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, núm. 49, oct. 2005, pàgs. 12-14
 • Article “Maria Rosa Ymbert: cultura, política, ciutadania” per a la pàgina web de l’Agrupació de Figueres del PSC, lliurat el dia 25.10.05
 • Article d’encàrrec enviat a la Fundació Bofill: “L’escolarització 0-3 anys: els dèficits i les polítiques d’expansió del servei”. Enviat el 9.02.06
 • Publicació de Ciceró, La República, introducció, text llatí revisat, traducció i notes, Fundació Bernat Metge, Barcelona, 2006

2001 - 2003

 • “Ernest Lluch, polític: compromís i proximitat”, capítol del llibre coordinat per PASCUET, RAFAEL (ed.) Entrelluchs, una aproximació empordanesa a Ernest Lluch, Brau Edicions, Girona 2001, pàgs. 23 a 28
 • Capítol “crisi grega, transició romana, inici medieval” al llibre El pensament filosòfic i científic I. Dels orígens al segle XIX coordinat per JOSEP M. TERRICABRAS, Ed. Ediuoc/ECSA, Barcelona 2001, pàgs 61 a 96
 • Article “Aproximación ético-política a la cuestión de las sectas”, Revista de Estudios de Juventud, Instituto de Juventud, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, juny 2001, pàgs. 131 a 140
 • Article “Valores en cambio para una nueva sociedad”, FRC-Anuario 2001, Barcelona, 2002, pàgs. 205-216
 • Coautor, juntament amb Aliou Diao i Carme Vinyoles, del llibre El blanc i el negre-Un diàleg a fons sobre immigració, política i ciutadania, editat per GRAMC, presentat a La Llibreria de Girona el 10.4.03
 • Autor de l’edició crítica, traducció i notes de Ciceró, La naturalesa dels déus, llibres II i III, vol. II, Fundació Bernat Metge, Barcelona, 2003
 • Article “Globalitzar la justícia, justificar la globalització” al portal d’Internet www.terricabras-filosofia.info, com a firma invitada del mes de desembre / 03.

1998 - 2000

 • Col•laboració a Tres reflexions sobre la pobresa, ed. pel Secretariat gironí de Justícia i Pau, Girona, 1998, págs. 22-26
 • Article “Cultura política y límites a la participación democrática” a Leviatán, Revista de hechos e ideas, I.S.S.N. 0210-6337, núm. 71, Madrid, 1998, págs. 13-26
 • Article “Irrellevància política” a La Vanguardia, Vivir en Girona p.2, 25.5.98
 • Article “Per molts anys, Institut ‘Abat Oliba’” enviat a El 9 Nou, 25.5.98
 • Article “Transparència filosòfica” a la Revista de Girona, núm. 188, maig-juny 1998, pàg. 112
 • Article “Els valors: què són, quins són. Sentit i funcions”, per a la publicació per l’I.E.S. Montilivi de les conclusions de la Jornada d’abril.
 • Article “Girona i el 50è aniversari dels Drets Humans” al Punt Diari i al Diari de Girona, 15.11.98
 • Article “El dret i el fet de l’autodeterminació en democràcia”, a Notes, Centre d’Estudis Molletans, volum 12, 1998, pàgs. 11-13, ISSN 1133-7818
 • Article “Dignitat i indignitat política” al Punt, 2.2.99
 • Article “Concepte, legislació i conflicte de l’objecció de consciència”, Revista de Girona, núm. 195, juliol-agost 1999, pàgs. 64-67, SP/ISSN 0211-2663
 • Actes del Col.loqui sobre Religion et démocratie (Antalya, 8-9 set.97) i Rapport de la comission de la culture et de l’éduation, Consell d’Europa, Strasbourg, 1999, Doc. 8270
 • “Alsina i Clota, Josep”, article del llibre Memòria biogràfica - Girona en el canvi de Mil•leni, volum 20è de la Biblioteca Bàsica de les Comarques Gironines, pàgs. 117-118
 • “La germana del son”, capítol del llibre Memòria biogràfica - Girona en el canvi de Mil•leni, volum 20è de la Biblioteca Bàsica de les Comarques Gironines, pàgs. 32-33
 • Article “Valors en canvi per a una societat nova” a FRC -Revista de Debat Polític- F. Rafael Campalans, Barcelona, octubre 2000, pàgs. 72-83, ISSN: 84-1576-8171.

1995 - 1997

 • Article “La libertad de expresión como expresión de la libertad” a El Socialista. Maig, 1995
 • Article “Paraules en el límit: filosofia i poesia”, Revista de Girona, núm. 173 nov.-des. 1995, pàgs. 107-109
 • Article “El trànsit neoacadèmic entre la veritat i la versemblança” a Estudi General, núm 16, 1996, pàgs. 97-105
 • Article encarregat per la revista de l’estudi de Psicologia de la UdG sobre “Algunes qüestions entorn de les anomenades ‘sectes’”. Lliurat el 28.5.97
 • Article sobre “Tiempo de sectas: ¿tiempo de libertad?” a la revista Temas publicat en el núm. 32, de juliol 1997, pàgs. 22-26
 • Article a la revista del Col•legi de Periodistes de Catalunya sobre “Per què Godot no acabava d’arribar?”, Capçalera, Agost-Setembre 1997, núm. 79, pàgs. 32-33
 • Article encarregat per a A.I.S. “Democràcia és participació”. Lliurat el juliol 97.
 • “Les sectes en Europe”, Compte-Rendu de l’audition qui s’est tenue le 8 avril a Paris (Assemblée Nationale), Sous-comission des Droits de l’Homme, Assemblée parlamentaire du Consell de l’Europe, Strasbourg le 26 setembre 1997, passim

1992 - 1994

 • Article “Actualitat de l’humanisme polític de Ciceró” a Revista de Catalunya, núm. 59, Gener 1992, p. 22-32
 • Publicació de la Ponència “Els valors de la societat tecnològica”, dintre de les Jornades sobre “Persona, Avenços Tecnològics i Dret”, a Papers d’Estudis i Formació del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya, núm. 9, Juny 1992, p. 9-24
 • Article “Naturaleza y relación de las nociones ciceronianas de ‘Sapiens’ y ‘Princeps’”, Emerita, Tomo LX, fasc. 2 (Segundo Semestre), Madrid 1992, p. 241-260
 • Article “Filosofía y Poesía” a Tramas de Filosofía y Literatura, ISSN 1132-1938, núm. 2, 1992, p. 5-8
 • Publicació en el llibre col.lectiu encapçalat per Esperanza Guisán Etica Laica y Sociedad Pluralista de la ponència “Sectas y Democracia: claroscuros de una relación”, págs. 95-100, Editorial Popular, Madrid, 1993
 • Article “Velles reflexions sobre nous problemes: l’intel.lectual i la ‘res publica’” a L’Espurna, núm. 32, Juny 1993
 • Publicació del llibre Cicerón: Conocimiento y Política, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993
 • Article “Libertad y sectarismo: un conflicto radical”, Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, II Epoca, n. 17, Agost 93, pàgs. 87-94
 • Ressenya del llibre de J. Alsina, Teoría literaria griega a EMERITA, Rev. de Lingüística y Filología Clásica, Tom. LXI, fasc. 2 (Segon Semestre), 1993, p. 384-385
 • Article “Josep Alsina, renovador de l’hel.lenisme”, Revista de Girona, n. 160, setembre-octubre 1993, pgs. 49-51
 • Article sobre Aranguren: “La vivència de la dignitat” El Punt, Suplement Universitat, 25.5.94
 • Publicació d’”Etica i Política”, Fundació Campalans, Barcelona, núm. 64, Novembre 1994, 12 págs.
 • Capítol de llibre: “Análisis del fenómeno sectario desde una perspectiva político-legislativa”, dins Autors Varis, Cuando una sonrisa es una trampa. Las sectas, Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, Barcelona, 1994, pàgs. 125-159

1990 - 1991

 • Article sobre “Filosofia i filosofia del llenguatge” al Butlletí de Filosofia 6/18, núm. 3 i 4, Juliol 1990, pàg. 12-18
 • Article “Una lectura crítica del documento ‘La verdad os hará libres’” a Leviatán, núm. 42 - II Epoca, Invierno 91, págs. 35-43.
 • Article “L’amistat en la filosofia clàssica” a Fulls de la Revista, núm. 8, de la Revista de Girona, núm. 145, Març-Abril 1991, pàgs. 107-111
 • Acta de las intervenciones en el Workshop sobre “Aspectos socio-jurídicos de las sectas desde una perspectiva comparada”, Oñati Proceedings, ed. Porf. J. Goti, Oñati International Institute for the Sociology of Law, 1991, págs. 350-400
 • Article sobre “Libertades en equilibrio en una sociedad democrática” en Sistema, núm. 103, pág. 67-88, Julio 1991
 • Article sobre “Los valores de la sociedad tecnológica” en Arbor, 549, Sepbre. 91, págs. 9-33

1987 - 1989

 • Article sobre “Joaquim Xirau: Educació i vida”, a “Papers” de l’Empordà Federal, núm 1, Març 87
 • Edició amb Introducció, traducció, notes i aparat crític de La naturalesa dels déus de Ciceró a la Fundació Bernat Metge, Barcelona 88.
 • “Prólogo “al llibre de P. Rodríguez Las Sectas, Barcelona, Octubre 1989