Joan Manuel del Pozo

Síntesi CV en català

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez

Síntesi del currículum (Es poden consultar detalls de la bibliografia i de les conferències en els respectius epígrafs del Menú: Bibliografia i Conferències)

Octubre 2014

Activitat acadèmica (Resum)

 • Doctor en Filosofia per la Universitat de Barcelona. Professor Titular de Filosofia de la Universitat de Girona.
 • Vicerector de Recerca i Transferència del Coneixement de la Universitat de Girona (2000-2002).
 • Coordinador de l’Estudi de Filosofia (1996-2000).
 • Tutor d’Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya des de 1995 a 2006.
 • Membre de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Filosofia des de 2002.
 • Membre del Grup de Recerca Consolidat de la Generalitat “Grup de Recerca de Filosofia de la Càtedra Ferrater Mora” (Núm. expedient: 2014 SGR 1657)
 • Membre de l’Observatori d’Ètica Aplicada a la Intervenció Social, del Campus Arnau d’Escala, des de 2004. N’és el director des de juny de 2013.
 • Síndic de la Universitat a proposta del rector i per acord del Consell Social.
 • En filosofia antiga, tradueix Ciceró a la Fundació Bernat Metge, De natura deorum (1988: vol. I, i 2003: vol. II) i De re publica (2006) i ha publicat la monografia Cicerón: conocimiento y política, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993 i els articles (1992) “Actualitat de l’humanisme polític de Ciceró”, Revista de Catalunya, núm. 59, gener, págs. 22-32, (1992) “Naturaleza y relación de las nociones ciceronianas de ‘sapiens’ y ‘princeps’”, Emerita, Revista de Lingüística y Filolología Clásica, segundo semestre, tomo LX, fasc. 2º, pàgs. 241- 260, (1996) “El trànsit neocadèmic entre la veritat i la versemblança” a* Estudi General*, núm. 16, pàgs. 97-105.
 • De la recerca i publicacions en filosofia social i política es poden assenyalar alguns dels seus articles com “Libertades en equilibrio en una sociedad democrática”, Sistema, núm. 103, juliol 1991, pàgs. 67-88 o “Els valors de la societat tecnològica”, a Papers d’Estudis i Formació, núm. 9, juny 1992, pàgs. 9-24, “Valors en canvi per a una societat nova”, FRC-Fundació Rafael Campalans-, n.1, oct. 2000, pàgs. 72-83, la col•laboració en el llibre Etica laica y sociedad pluralista, Madrid, Ed. Popular, 1993, conjuntament amb Aliou Diao, El blanc i el negre: un diàleg a fons sobre immigració, drets i ciutadania, *editat per GRAMC-Girona, 2003, o la publicació de la lliçó inaugural del curs 04-05 de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Vic Qüestions ètiques i jurídiques entorn de l’exercici de la libertat religiosa, Textos, núm. 16, de l’ISCRV, Vic, 2004. Ponència per encàrrec “Antecedents grecoromans de la idea de dignitat humana”, dins del International Workshop, finançat per la European Science Foundation, *Human Dignity: juridical and philosophical perspectives, Institut d’Estudis Catalans, 16.7.07. Introducció traducció directa del llatí i notes de la Utopia de Thomas More. Ponència per encàrrec“L’avaluació del coneixement humanístic i social” publicada dins de L’avaluació de la recerca en humanitats i ciències socials, Ed. per l’Agència de Qualitat Universitària, col. Quaderns de Qualitat, 1, Barcelona, 2010, pàgs. 13-29 (original català) i 73-89 (versió castellana), “Ciudades educadoras: reflexiones y perspectivas de futuro” publicat a: AAVV, Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE). 15 años de compromiso con la Carta, editado por el Ministerio de Educación, AICE, RECE, con Depósito legal SE-1934-2011; en castellano (p. 19-22), català (p. 97-100), galego (173-176), euskera (251-254), “Epicureisme i món contemporani” a L’Avenç, núm. 378, abril 2012, pàgs. 36-41. El gener del 2014 Edicions 62, a la seva col·lecció Llibres a l’Abast li publica l’assaig sobre pensament educatiu Educacionari. Una invitació a pensar i sentir l’educació a través de seixanta conceptes.

Totes les publicacions a l’apartat del Menú BIBLIOGRAFIA

Totes les conferències i intervencions orals a CONFERÈNCIES

Activitat política

1982 - 1996:

 • Diputat al Congrés per Girona (PSC) (1982-1996)
 • President de la Comissió d’Estudis de les Sectes a Espanya (1988-89).
 • Portaveu de la Comissió Mixta Congrés-Senat d’Investigació Científica i Desenvolupament Tecnològic (1989-96) .
 • Ponent en diversos projectes de llei sobre drets fonamentals i llibertats públiques a la Comissió Constitucional del Congrés i diversos treballs parlamentari sobre llibertat d’expressió, clàusula de consciència i secret professional dels periodistes.

1995 - 2010:

 • 1r Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Girona de Participació, Informació i Relacions Ciutadanes (1995-99). d’Educació (1999-2003) de Presidència i Educació (2003-06)
 • Coordinador del Pacte Nacional per l’Educació, nomenat pel Govern de la Generalitat a proposta del Departament d’Educació, en l’àmbit de Coresponsabilitat dels Ajuntaments amb l’Educació (2004-05)
 • Membre del Consell Escolar de Catalunya, en representació de la Federació de Municipis de Catalunya, i president de la seva Comissió de Programació (2005-06)
 • Conseller d’Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya (maig-novembre 2006)
 • Diputat al Parlament de Catalunya, president de la Comissió de Cooperació i Solidaritat (novembre 2006-gener 2008)
 • Conseller del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (des de gener de 2008 a març 2012)

Activitats internacionals

 • Participació en activitats internacionals com a ponent en simposis del Consell d’Europa i altres institucions: Estrasburg (1987) sobre l’Objecció de Consciència; Guatemala (1989) sobre Drets de l’Infant; La Haia (1991) i Oslo (1993) Assemblees del Projecte Europeu d’Investigació Aplicada Eureka; Budapest (1993) sobre El Parlament i la defensa dels Drets Humans; Paris, Assemblée Nationale, (1997) i Bonn, Bundestag, (1998), sobre Sectes; Antalia (Turquia) (1997) sobre Religió i Democràcia; Gènova (2004), Ponent de la reforma de la Carta de Ciutats Educadores, Congrés de l’AICE; Jeju (Corea del Sud, 2007) sobre “La potencia educativa de la ciudad: la ciudad educadora” presentada per invitació al 2nd. World Congress UCGL (“United Cities and Local Governments”). Invitat, com a expert de Ciutats Educadores, a fer la ponència principal del Seminari de Formació Ciudad Educadora y Gobernanza Local a les ciutats de Córdoba (España), Rosario (Argentina), Budapest (Hungría), Quito (Ecuador), Medellín (Colombia), Génova (Italia), Sta. Cruz de la Sierra (Bolivia), Almada (Portugal), México D.F., León-Guanajato i Guadalajara-Jalisco (Mèxic), Dakar (Senegal), Caracas-Chacao (Venezuela) Montevideo i Paysandú (Uruguay), Sorocaba - Sao Paulo (Brasil), Lisboa (Portugal) i Praia (Cap Verd). Convidat a Bergamo 2.(035).